Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 6990 zł (firmy – wpłata jednorazowa, osoby fizyczne – możliwość wpłaty w dwóch ratach –

I rata 4000 zł, II rata 2990 zł).

Numer konta

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: „I rata” lub „II rata”.