PROF. AGNIESZKA SOPIŃSKA

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów
Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska– profesor nauk społecznych, wieloletni członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN), Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów. Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą. Doświadczony dydaktyk- prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor czterech i recenzent ponad dwudziestu rozpraw doktorskich oraz recenzent kilkunastu postepowań habilitacyjnych. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu badań naukowych, w tym kilku grantach KBN i NCN. Pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, wcześniej wieloletni Redaktor Tematyczny tego kwartalnika z zakresu zarzadzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych, wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Od lat współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.

X