Dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH
Kierownik Studiów Deweloperskich z ramienia SGH

Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) ze szczególnym uwzględnieniem kooperencji (jednoczesnej współpracy i rywalizacji konkurentów) oraz wymiaru międzynarodowego. Jej habilitacja została uznana przez Polską Akademię Nauk za najlepszą w obszarze zarządzania, obronioną w latach 2007-2009. Jest laureatką prestiżowych konkursów i stypendiów naukowych w Polsce i na świecie.

Prof. Joanna Cygler współpracuje merytorycznie z centralnymi instytucjami administracji publicznej (np. KPRP, KPRM, MSZ, MG, PAIiIZ), wiodącymi firmami doradczymi (polskimi i zagranicznymi) oraz bezpośrednio z przedsiębiorstwami (polskimi i międzynarodowymi). Od ponad 10 lat zajmuje się dyplomacją ekonomiczną Polski. Od wielu lat jest zaangażowana w organizację i nadzór merytoryczny studiów menedżerskich w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH. Była m.in. kierownikiem I edycji Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów.

Mgr Marek Poddany
Kierownik Studiów Deweloperskich z ramienia PZFD

Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marek Poddany od 1994 roku zarządza firmą „Sedno”, jedną z najdłużej działających w Warszawie firm deweloperskich. Firma wybudowała ponad 100 domów jednorodzinnych i wiele mieszkań w małych budynkach wielorodzinnych. Od 2002 roku Marek Poddany aktywnie uczestniczy w tworzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. W imieniu PZFD brał udział w tworzeniu nowego projektu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w wielu innych inicjatywach Związku, w tym w opracowaniu Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Absolwent SGGW i SGH (studia podyplomowe).