ANDRZEJ SPRINGER

Stanowisko: Radca prawny, wspólnik BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer Sp.k.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską, wpisany na listę adwokatów. Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. Członek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Rekomendowany praktyk w zakresie „dispute resolution” oraz arbitrażu według rankingu Chambers.
W latach 2001–2009 związany z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Maliński, od roku 2005 jako jej wspólnik, kierujący departamentem procesowym kancelarii. W roku 2009 został jednym z założycieli i wspólników zarządzających Kancelarii BWHS, zaś w roku 2011 – Yingke Varnai BWHS, w której kieruje praktyką prawa procesowego i współzarządza warszawskim oddziałem kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorstw m.in. z sektora budownictwa, finansów i telekomunikacji. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów i wszelkich postępowań spornych przed sądami powszechnymi o trybunałami arbitrażowymi oraz postępowań przed organami administracji, w tym szczególności w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego, umów deweloperskich, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, postępowań dotyczących klauzul niedozwolonych. Od kilkunastu lat prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje infrastrukturalne na zlecenie jednostek samorządowych; od wielu lat doradza deweloperom oraz reprezentuje ich w sporach z wykonawcami, klientami, organami samorządowymi oraz prezesem UOKiK. Reprezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich w sporach sądowych z UOKiK dotyczących Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej.
Prowadził wiele szkoleń skierowanych do notariuszy oraz aplikantów notarialnych (Stowarzyszenie Notariuszy RP, Izba Notarialna w Katowicach, Izba Notarialna w Warszawie) oraz deweloperów (Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, MMC) z zakresu umowy deweloperskiej oraz klauzul abuzywnych. Pełnił rolę koordynatora merytorycznego oraz wykładowcy kursów przygotowawczych do egzaminu na aplikację organizowanych przez C.H. Beck. Wykładowca OIRP w Warszawie z zakresu procedury cywilnej.

X