KAZIMIERZ KIREJCZYK

Stanowisko: Prezes zarządu, szef Zespołu Badań i Analiz Rynku i kluczowy ekspert firmy doradczej REAS

Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie był także przez kilka lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wiedzę o procesach deweloperskich i finansowaniu inwestycji pogłębiał w Bausparkasse Schwaebisch Hall oraz w Wharton Real Estate Center w University of Pennsylvania. W latach 1991–1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID
i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce. W ramach tego programu m.in. koordynował pracę zespołu konsultantów doradzających pierwszym polskim deweloperom przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych.

Kazimierz Kirejczyk od szeregu lat prowadzi wykłady i szkolenia związane z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego i procesem deweloperskim, zarówno w ramach szkoleń realizowanych przez REAS jak i współpracując jako wykładowca m.in. ze Szkołą Główną Handlową i Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Jest także autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej poświęconych finansowaniu budownictwa i analizie rynku mieszkaniowego w Polsce oraz szeregu publikacji fachowych, w tym m.in. „Vademecum Developera” (wspólnie z prof. Jackiem Łaszkiem), „Czterdzieści kroków do własnego domu”, „Inwestycje deweloperskie”. Uczestniczył także
w opracowaniu podręcznika udzielania kredytów budowlanych na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

Kazimierz Kirejczyk przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Fundacji „Dom Dostępny”. Jest jednym z założycieli European Property Institute, jednym z ekspertów Kongresu Budownictwa, członkiem SARP i MOIA i status Fellow of RICS.

X