ZBIGNIEW MALISZ

Stanowisko: Dyrektor Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, prezes zarządu MOSTOSTAL S.A.

Od początku lat dziewięćdziesiątych związany z budownictwem mieszkaniowym a od 1995 roku
z działalnością deweloperską.

W latach:

2008 – 2011 dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

1998 – 2008 prezes zarządu MOSTOSTAL – EXPORT Development S.A.

2006 – 2008 prezes zarządu POD FORTEM – Development Sp. z o.o.

1995–1998 prezes zarządu BUDOKOR – INVEST Sp. z o.o.

Do roku 1995 w BUDOKOR S.A. , realizacja projektów mieszkaniowych w Polsce i w Niemczech.

Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Menadżerskich dla Deweloperów : SGH (edycja 2008/2009), UW (edycja 2009/2010) i Akademia L. Koźmińskiego (edycja 2011/2012).

X