Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów

IX edycja

(harmonogram VIII edycji poniżej)

I semestr:

Zjazd Data Liczba godz. Temat Prowadzący
1 13.10.2018 2 Wykład inauguracyjny: Polityka mieszkaniowa SGH; Prof. dr hab. Marek Bryx
2 Wykład inauguracyjny: Dotychczasowy rozwój i stan obecny rynku deweloperskiego w Polsce. PZFD; Reas Sp. z o.o. Prezes Kazimierz Kirejczyk
4 Analiza strategiczna podstawą projektowania strategii przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej SGH; Dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH; Dr Wioletta Mierzejewska
14.10.2018 8
2 17.11.2018 8 Zarzadzanie projektami SGH; Dr Bartosz Grucza
18.11.2018 8 Kryzys i restrukturyzacja przedsiębiorstwa SGH; Dr hab. prof. SGH Zbigniew Dworzecki
3 08.12.2018 4 Zarządzanie projektami SGH; Dr Bartosz Grucza
4 Rola dewelopera w rozwoju miast SGH; Prof. dr hab. Marek Bryx
09.12.2018 8 Biznes plan SGH; Dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski
4 19.01.2019 8 Strategia marketingowa przedsiębiorstwa SGH; Dr inż. Paweł Torecki
20.01.2019 8 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie SGH; Dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski
5 09.02.2019 8 Otoczenie prawne działalności inwestycyjnej w budownictwie PZFD; INPLUS sp. z o.o. Łukasz Złakowski
  10.02.2019 8 Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz podstawy negocjacji SGH; Dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak

 

II semestr:

Zjazd Data Liczba godz. Temat Prowadzący
6 02.03.2019 8 Otoczenie prawne działalności deweloperskiej PZFD; Dyrektor Generalny; Konrad Płochocki
03.03.2019 8 Pozyskiwanie nieruchomości; Planowanie zabudowy nieruchomości

 

PZFD; Prezes Zarządu; DOM DEVELOPMENT S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Kiełpsz
7 30.03.2019 8 Strategia sprzedażowa projektu deweloperskiego PZFD; CEE PROPERTY GROUP Sp. z o.o. Prezes Paweł Kobierski
31.03.2019 8 Finansowanie przedsięwzięć deweloperskich PZFD; Członek Zarządu TFI Skarbiec – dr Krzysztof Czerkas
8 13.04.2019 8 Przygotowanie projektu PZFD; DOM DEVELOPMENT S.A. Piotr Witczak
14.04.2019 8 Realizacja projektu – budżetowanie i kontroling PZFD; Marek Poddany – Wiceprezes PZFD,

Prezes Sedno-Dom sp. z o.o.

9 18.05.2019 8 Specyfika działalności deweloperskiej w obiektach komercyjnych PZFD; Piotr Stark
19.05.2019 8 Sprawy sporne w działalności deweloperskiej

 

PZFD; Zbigniew Malisz – dyrektor warszawskiego oddziału PZFD

Andrzej Springer – kancelaria prawnicza BWHS BARTKOWIAK, WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK, SPRINGER sp.j

25-26.05.2019- OBRONY PRAC
10 08.06.2019 8 Nowe segmenty rynku deweloperskiego (mieszkania na wynajem, apart-hotele, mieszkania wakacyjne, mieszkania senioralne, akademiki). PZFD; Kobierski, Kirejczyk
09.06.2019 4 Obsługa posprzedażowa (organizacja wspólnot, zarządzania nieruchomością, serwisu gwarancyjnego) PZFD; Marek Poddany – Wiceprezes PZFD,

Prezes Sedno-Dom sp. z o.o.

4 Perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce PZFD; REAS Sp. z o.o. Prezes Kazimierz Kirejczyk
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE STUDIÓW SGH/PZFD

 

VIII edycja

 

Zjazd Data Liczba godz. Temat Prowadzący
1 17.02.2018 2 Wykład inauguracyjny: Polityka mieszkaniowa

1.    Specyfika rynku mieszkaniowego

2.    System rynku mieszkaniowego

3.    Polityka mieszkaniowa- cel; zasady publicznego wsparcia

4.    Sposoby oddziaływania na zmianę popytu mieszkaniowego

5.    Sposoby oddziaływania na zmianę podaży mieszkań

6.    Sposoby oddziaływania na utrzymanie zasobów mieszkaniowych

7.    Instrumenty wsparcia deweloperów w ujęciu historycznym

·      Kredyt mieszkaniowy w latach 1816- 1881

·      Polityka mieszkaniowa PRL

8.    Polityka mieszkaniowa w transformacji

SGH; Prof. dr hab. Marek Bryx
2 Wykład inauguracyjny: Dotychczasowy rozwój i stan obecny rynku deweloperskiego w Polsce. PZFD; Reas Sp. z o.o. Prezes Kazimierz Kirejczyk
4 Analiza strategiczna podstawą projektowania strategii przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej

1.    Istota zarządzania strategicznego

2.    Miejsce i rola analizy strategicznej w tworzeniu strategii

3.    Narzędzia analizy sektora

4.    Narzędzia analizy makrootoczenia

5.    Narzędzia analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa

6.    Narzędzia analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa: w jednym sektorze oraz podmiotu zdywersyfikowanego

SGH; Dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH; Dr Wioletta Mierzejewska
18.02.2018 8
2 03.03.2018 8 Kryzys i restrukturyzacja przedsiębiorstwa

1.    Kryzys przedsiębiorstwa – anatomia zjawiska

2.    Rodzaje kryzysów

3.    Przyczyny kryzysu

4.     Przebieg i fazy kryzysu- dynamika kryzysu

5.    Skutki kryzysu

6.    Percepcja kryzysu

7.    Wczesne rozpoznawanie kryzysów.  Diagnozowanie sytuacji kryzysowych  przedsiębiorstwa

8.    Kluczowe problemy zarządzania w kryzysie.

9.    Fazy procesu zarządzania w kryzysie.

10. Strategie zarządzania w kryzysie.

·        Działania krótkookresowe

·        Działania strategiczne

·        Restrukturyzacja finansowa

11. Nowe możliwości zarządzania w kryzysie i restrukturyzacji oparte na prawie restrukturyzacyjnym

SGH; Dr hab. prof. SGH Zbigniew Dworzecki
04.03.2018 8 Otoczenie prawne działalności inwestycyjnej w budownictwie j INPLUS sp. z o. o. Łukasz Złakowski
3 07.04.2018 8 Zarządzanie projektami

1.      Istota i rodzaje projektów.

2.      Realizacja strategii przez projekty.

3.      Cele i zakres projektów: jakość rezultatu, czas, koszty.

4.      Określanie ról w projektach.

5.      Obszary problemowe w zarządzaniu projektami.

6.      Procesy zarządzania projektami.

7.      Instytucjonalne formy zarządzania projektami.

8.      Dojrzałość projektowa.

9.      Cykl życia projektów.

10.   Inicjowanie i definiowanie projektu.

11.   Organizacja zespołu projektowego.

12.   Ocena wykonalności projektów.

13.   Analiza interesariuszy projektów.

14.   Uzasadnienie biznesowe projektów.

15.   Planowanie struktury projektu.

16.   Tworzenie matrycy logicznej projektu.

17.   Planowanie terminów projektów.

18.   Planowanie zasobów i kosztów/nakładów projektu.

19.   Sterowanie przebiegiem projektu: kontrola i koordynacja.

20.   Realizacja projektów.

21.   Zamknięcie projektu.

SGH; Dr Bartosz Grucza
08.04.2018 4
4 Obsługa posprzedażowa (organizacja wspólnot, zarządzania nieruchomością, serwisu gwarancyjnego) Marek Poddany – Wiceprezes PZFD,

Prezes Sedno-Dom sp. z o.o.

4 26.05.2018 8 Strategia marketingowa przedsiębiorstwa

1.    Zmiany rynkowe

2.    Nowy model budowania marki

3.    CRM i CEM

4.    Nowa podróż klienta

5.    Retencja w marketingu

6.    Badania satysfakcji klienta

7.    Klasyczne strategie marketingowe

8.    Nowe 4 x P

SGH; Dr inż. Paweł Torecki
27.05.2018 8 Otoczenie prawne działalności deweloperskiej PZFD – Dyrektor Generalny; Konrad Płochocki
5 16.06.2018 8 Zarządzanie finansami

1.    Inwestycja w ujęciu ekonomicznym

2.    Identyfikacja, kategoryzacja, kwantyfikacja, monetyzacja, periodyzacja korzyści projektu

3.    Identyfikacja, kategoryzacja, kwantyfikacja, monetyzacja, periodyzacja kosztów projektu

4.    Korzyści netto w formule FCF

5.    CF – inwestycyjny, operacyjny i finansowy

6.    FCF – kategorie, algorytmy, formuły

7.    Wartość pieniądza w czasie

8.    Metoda NPV

9.    Metoda IRR

10. Zarządzanie ryzykiem projektu deweloperskiego

11. Analiza wrażliwości i analiza scenariuszy

SGH; dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski
17.06.2018 4
4 Biznes plan

1.    Pojęcie BP

2.    Cechy BP

3.    Funkcje PC

4.    Adresaci BP

5.    Struktura BP

X