Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów

 

Ramowy program VI edycji

2016/2017

 

I. Zarządzanie strategiczne, 16 godz.

Problemy i perspektywy polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej
Projektowanie strategii przedsiębiorstwa

II. Zarządzanie projektami, 40 godz.

Zarządzanie projektami
Pozyskiwanie nieruchomości
Plan marketingowy projektu deweloperskiego
Realizacja projektu
Zasiedlenie i serwis posprzedażowy
Zamknięcie projektu

III. Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja, 12 godz.

Kryzys i restrukturyzacja i przedsiębiorstwa
Najnowsze tendencje w działalności deweloperskiej i ryzyka z nimi związane

IV. Kierowanie ludźmi, 8 godz.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje i komunikacja

V. Prawne podstawy działalności przedsiębiorstwa, 16 godz.

Prawne i podatkowe problemy działalności firmy deweloperskiej w sektorze mieszkaniowym
Prawne aspekty projektu deweloperskiego

VI. Marketing, 24 godz.

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
Plan marketingowy projektu deweloperskiego

VII. Finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem, 24 godz.

Zarządzanie finansami i ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie finansami w firmie deweloperskiej
Biznes plan oraz analiza wykonalności

VIII. Wdrażanie strategii, 20 godz.

Zarządzanie procesami biznesowymi
Analiza wykonalności strategii

 

V edycja

2016/2017

I semestr

Sesja

Dzień

Nazwa bloku Zakres programowy

Liczba godzin

Prowadzący

I

20.02.2016

 

Wykład inauguracyjny Polityka mieszkaniowa

2

SGHProf. dr hab. M. Bryx
Problemy polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych na tle innych krajów Geneza i dzień dzisiejszy branży deweloperskiej

2

Prezes–Reas Sp. z o.o.K. Kirejczyk
   
Analiza strategiczna i projektowanie strategii przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej Analiza struktury i dynamiki konkurencji oraz strategii poszczególnych konkurentów. Ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa deweloperskiego. Pozycja strategiczna przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe.

4

SGHProf. dr hab. Maria Romanowska

21.02.2016

Analiza strategiczna i projektowanie strategii przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej Analiza struktury i dynamiki konkurencji oraz strategii poszczególnych konkurentów. Ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa deweloperskiego. Pozycja strategiczna przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe.

8

SGHProf. dr hab. Maria Romanowska

II

13.03.2016

Zarządzanie projektami Istota i rodzaje projektów. Rola i znaczenie projektów w organizacji. Cele projektów. Przykłady projektów. Istota zarządzania projektami. System zarządzania projektami. Interesariusze projektu. Czynniki sukcesu projektów.Cykl życia projektów. Przegląd faz i etapów zarządzania projektami. Planowanie i kontrola realizacji projektu budowlanego przy pomocy techniki CPM – ćwiczenie.Wsparcie metodyczne zarządzania projektami.

8

SGHProf. dr hab. Michał Trocki

12.03.2016

Kryzys i restrukturyzacja  przedsiębiorstwa  Zarządzanie w kryzysie. Symptomy, przyczyny i rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie. Pozytywne i negatywne skutki kryzysu. Działania antykryzysowe. Monitorowanie zarządzania. Restrukturyzacja strategiczna – zasady, procedura, ograniczenia. Struktura Biznes Planu.

8

SGHProf. dr hab. Zbigniew Dworzecki

III

9.04.2016

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa Zarządzanie wizerunkiem firmy -PR. Strategia marki. CRM – metoda skutecznego zarządzania relacjami z klientami

8

SGHDr inż. Paweł Torecki  

10.04.2016

Strategia sprzedażowa przedsiębiorstwa   Techniki sprzedaży – warsztaty

8

 SGHDr inż. Paweł Torecki

IV

15.05.2016

Zarządzanie zasobami ludzkimi   Zasady i narzędzia polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Cechy osobowości i umiejętności menedżera. Kierowanie ludźmi, techniki i style kierowania. Zasady budowania systemów motywacyjnych, planowanie karier zawodowych pracowników, system ocen okresowych..

8

SGHProf. dr dr Piotr Wachowiak  

14.05.2016

Otoczenie prawne działalności deweloperskiej   Wykład:Formy prawne przedsiębiorstw deweloperskich, Umowa deweloperska,UOKIK.Warsztaty:

8

 PZFD – Dyrektor GeneralnyKonrad Płochocki

V

4.06.2016

Otoczenie prawne działalności inwestycyjnej w budownictwie Wykład: Wybrane zagadnienia z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy Prawo budowlane , Ustawy Środowiskowe, Ustawa o ochronie środowiskaWarsztaty: przygotowanie koncepcji zabudowy na podstawie Planu miejscowego i Decyzji o warunkach zabudowy

8

INPLUS sp. z o. o.Łukasz Złakowski  

5.06.2016

Pozyskiwanie nieruchomościPlanowanie zabudowy nieruchomości  Wykład: Określanie kryteriów poszukiwań, kanały dotarcia. Analiza możliwości zabudowy , Wytyczne dla projektanta do wykonania analizy chłonności. Analiza chłonności. Wycena wartości. Transakcja nabycia nieruchomości.Wykład: – segmentacja produktów na rynku mieszkaniowym , Koszty realizacji. Spodziewana cena sprzedaży. Projektowanie i współpraca z projektantem, projekt budowlany i wykonawczy.Wykład: Opracowanie wytycznych dla projektanta w zależności od segmentu rynku z uwzględnieniem uwarunkowań planistycznych.

8

DOM DEVELOPMENT S.A.Przewodniczący Rady Nadzorczej G. Kiełpsz

VI

02.07.2016

Zarządzanie finansami i ryzykiem w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

8

SGHProf. dr hab. Waldemar Rogowski

03.07.2016

Biznes plan   Tworzenie i ocena biznes planu i projektów inwestycyjnych według standardów europejskich

8

 SGHProf. dr hab. Waldemar Rogowski

 

II semestr

Sesja

Dzień

Nazwa bloku Zakres programowy

Liczba godzin wykład/ćwiczenia

Prowadzący

VII

24.09.2016

Finansowanie przedsięwzięć deweloperskich Wykład:

Źródła kapitału: Rynek kapitałowy, kredyt bankowy, współpraca z bankiem.

Warsztaty:

 

8

 UPPER FINANCE SP. Z O.O.

dr Krzysztof Czerkas

 

25.09.2016

Przygotowanie projektu

 

Wykład :

Przygotowanie inwestycji:

Pozwolenie na budowę,

uzbrojenie techniczne, komunikacja, uzgodnienia

Ustawa o gwarancji płatności w budownictwie..

Organizacja budowy:

z Generalnym Wykonawcą (GW) , czy bez GW

Proj. Management , Nadzór inwestorski, Kierownik budowy,

Realizacja:

wzory umów, przetargi, ofertowanie, odbiór robót,

Warsztaty:

 

8

SP Invest sp. z o.o.

Prezes

P. Putkowski

VIII

8.10.2016

Plan marketingowy projektu deweloperskiego Wykład :

Analiza rynku. Analiza konkurencji. Grupa docelowa klientów. Promocja i reklama.

Organizacja sprzedaży. Monitoring.

Warsztaty:

 

8

CEE PROPERTY GROUP Sp. z o.o.

Prezes

P. Grząbka

9.10.2016

Sprawy sporne w działalności deweloperskiej Spory z dostawcami, odbiorcami, osobami trzecimi. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.

Ustawa o ochronie praw konsumenta

8

PZFD oddział warszawski

Z. Malisz

 

Kancelaria prawnicza

BWHS BARTKOWIAK, WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK, SPRINGER sp.j.

Andrzej Springer

IX

5.11.2016

Realizacja projektu

 

Wykład:

Szczegółowe projektowanie budżetu kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich; ustalenie ceny sprzedaży , prognozy finansowe płynności i wyniku finansowego, monitoring rzeczowy i finansowy.

Warsztaty : Zaprojektowanie przedsięwzięcia deweloperskiego, budżet projektu,

8

SEDNO Dom

sp. z o.o.

Prezes

M. Poddany

6.11.2016

Realizacja projektu

 

 

 

CRM

Warsztaty:  przeprowadzenie analizy płynności i rentowności. przedsięwzięcia deweloperskiego

 

Wykład: Obsługa po sprzedażowa: Gwarancje,

Rękojmie, Zarządzanie  nieruchomością

 

8

SEDNO Dom

sp. z o.o.

Prezes

M. Poddany

X

10-11.12.2016

Obrony prac dyplomowych  

SGH/PZFD

 

XI

14.01.2017

Specyfika działalności deweloperskie w obiektach komercyjnych (biurowce i obiekty handlowe)  

8

 

15.01.2017

Perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce Prezentacja badań i prognoz dla rynku mieszkaniowego.

 

4

REAS Sp. z o.o.

Prezes

K. Kirejczyk

Rola dewelopera w rozwoju miast

 

Developer – definicja działania. Porównanie XIX, XX i XXI wieku

Działalność deweloperów i inwestorów przed I wojną światową

Konsekwencje I wojny światowej dla rynku developerskiego i rozwoju miast

Doświadczenia okresu międzywojennego

Rozwój miast w okresie socjalizmu. Rola spółdzielczości i prywatnych inwestorów

Powrót developera w okresie transformacji

Współczesny rozwój miast. Cele i strategie rozwoju

Deweloper a rozwój przestrzenny miast

Koncepcje miasta dla ludzi a znaczenie dewelopera

Deweloperzy a rewitalizacja miast

4

SGH

Prof. dr hab. Marek Bryx

Uroczyste zakończenie Studiów  

2

SGH/PZFD