Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów

program studiów

I Zarządzanie strategiczne 20 godz.
1. Dotychczasowy rozwój i stan obecny rynku deweloperskiego

2. Polityka mieszkaniowa Polityka mieszkaniowa

3. Perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce

4. Analiza strategiczna podstawą projektowania strategii przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej

2

2

4

12

II Zarządzanie projektami 40 godz.
1. Zarządzanie projektami

2. Pozyskiwanie nieruchomości

3. Przygotowanie projektu

4. Realizacja projektu

12

8

12

8

III Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja 8 godz.
1. Kryzys i restrukturyzacja i przedsiębiorstwa 8
IV Kierowanie ludźmi 8 godz.
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz podstawy negocjacji 8
V Prawne podstawy działalności przedsiębiorstwa 24 godz.
1. Otoczenie prawne działalności deweloperskiej

2. Otoczenie prawne działalności inwestycyjnej w budownictwie

3. Sprawy sporne w działalności deweloperskiej

8

8

8

VI Marketing 24 godz.
1. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa

2. Strategia sprzedażowa przedsiębiorstwa

4. Plan marketingowy projektu deweloperskiego

8

8

8

VII Finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem 24 godz.
1. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

2. Biznes plan

3. Finanse przedsiębiorstw deweloperskich

8

8

8

VIII Specyfika działalności deweloperskiej 12 godz.
1. Rola dewelopera w rozwoju miast

2. Specyfika działalności deweloperskiej w obiektach komercyjnych. Analiza wykonalności strategii

4

8

Razem: ​160 godzin