Rekrutacja

X edycja Podyplomowych Studiów Deweloperskich rozpocznie się w październiku 2019 roku, a rekrutacja zostanie uruchomiona w czerwcu 2019 roku. W celu zapisania się na studia należy przejść do logowania na stronie internetowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, klikając w ten link.

Wymagane dokumenty:

  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego​),
  • podanie o przyjęcie na studia,
  • dowód osobisty do wglądu lub jego kserokopia.

Dokumenty należy składać osobiście w:

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
pokój 30

lub wysłać pocztą na adres:

Marcin Jakubiak
Szkoła Główna  Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
X