Rekrutacja:

Wymagane dokumenty:

– umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
– formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
– odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
– CV,
– 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).

Dokumenty należy składać osobiście w:

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Instytut Zarządzania
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
pokój 14
lub wysłać pocztą na adres:
dr Patryk Dziurski
Szkoła Główna  Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
X