PROF. MAREK IGNACY BRYX
DR HAB. ZBIGNIEW DWORZECKI PROF. SGH
DR BARTOSZ GRUCZA
PROF. DR HAB. WALDEMAR ROGOWSKI
PROF. ZW. DR HAB. MARIA ROMANOWSKA
DR HAB. AGNIESZKA SOPIŃSKA
DR PAWEŁ TORECKI
DR HAB. PIOTR WACHOWIAK, PROF. SGH
DARIUSZ DUMA
MGR ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
MGR INŻ. PIOTR WITCZAK
MGR PIOTR STARK
MEC. ANDRZEJ SPRINGER
MGR MAREK PODDANY
MGR RAFAŁ LIS
MEC. KONRAD PŁOCHOCKI
MGR ZBIGNIEW MALISZ
DR PAWEŁ KOBIERSKI
MGR INŻ. ARCH. KAZIMIERZ KIREJCZYK
MGR GRZEGORZ KIEŁPSZ
DR KRZYSZTOF CZERKAS
KATARZYNA KUNIEWICZ
MEC. KATARZYNA AUGUSTYNIAK
X