Rada Programowa Studiów Deweloperskich

 

Prof. Marek Ignacy Bryx

200px-Marek_Bryx_01e Prorektor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, były wiceminister infrastruktury, były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, pierwszy dyrektor Warszawskiego Biura Programu ONZ do spraw Osiedli Ludzkich. W latach 2003-2007 doradca INTA ds. polityki mieszkaniowej, od 2007 r. członek zarządu INTA, od 2008 r. prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych rynkowi nieruchomości, polityce mieszkaniowej i rewitalizacji.

 

 

 

Kazimierz Kirejczyk

kazimierz-kirejczyk Współzałożyciel i prezes REAS, renomowanej i posiadającej ponad piętnastoletnie doświadczenie polskiej firmy doradzającej deweloperom, funduszom inwestycyjnym, bankom oraz władzom lokalnym i innym instytucjom w ich działaniach na rynku mieszkaniowym w Centralnej Europie. Kazimierz Kirejczyk jest także kluczowym analitykiem REAS i komentatorem zjawisk zachodzących na polskim rynku mieszkaniowym. Należy do czołowych polskich ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce, wspierających jego rozwój od wczesnych lat 90. W latach 1991–1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce oraz kierował zespołem doradzającym pierwszym polskim deweloperom przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych. Kazimierz Kirejczyk jest członkiem nadzwyczajnym Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości oraz jednym z założycieli European Property Institute.


Marek Poddany

Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marek Poddany od 1994 roku zarządza firmą „Sedno”, jedną z najdłużej działających w Warszawie firm deweloperskich. Firma wybudowała ponad 100 domów jednorodzinnych i wiele mieszkań w małych budynkach wielorodzinnych. Od 2002 roku Marek Poddany aktywnie uczestniczy w tworzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. W imieniu PZFD brał udział w tworzeniu nowego projektu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w wielu innych inicjatywach Związku, w tym w opracowaniu Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Absolwent SGGW i SGH (studia podyplomowe).