Podyplomowe Studia Menedżerskie
dla Deweloperów

Rekrutacja zakończona

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE DLA DEWELOPERÓW TO:

Zakres kształcenia

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów wykształcą Cię w zakresie:

  1. Prawnych aspektów projektu deweloperskiego;
  2. Problematyki polskiego rynku nieruchomości;
  3. Analizy strategicznej;
  4. Zarządzania oraz tworzenia biznesplanów;
  5. Finansowania przedsięwzięć.

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc przez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH

X