DARIUSZ DUMA

Twórca firmy Chiltern Consultancy International Polska i Instytutu Psychologii Biznesu

Filozof, przedsiębiorca, inwestor, konsultant i mentor, twórca firmy Chiltern Consultancy International Polska, Instytutu Psychologii Biznesu, specjalista w zakresie rozwoju firm, przywództwa, sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Pracował jako doradca w ponad 300 firmach w Polsce, Europie i USA.
Od ponad 10 lat aktywnie wspiera rozwój sił sprzedaży i zarządzania sprzedażą w Dom Development SA. Wykładowca i twórca programów rozwojowych dla managerów m. in. w programach MBA i postMBA Francuskiego Instytutu Zarządzania, Studiów Miejskich na warszawskiej ASP. Popularyzuje wiedzę o zarządzaniu – osiąganiu efektów i długoterminowej satysfakcji. Autor książki “Serce i portfel. Być sobą w pracy.”

X