PROF. ZBIGNIEW DWORZECKI

Profesor w Zakładzie Zarządzania w Gospodarce, Instytuu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej

Działalność w instytucjach państwowych, m.in.: w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2011–2012), Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (2000–2011), Zespołach Konsultacyjno-Doradczych Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (2005–2009); samorządowych (członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (1999–), Redaktor Naczelny kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie” (1999–2005), prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005–), vice przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej (2009–); członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej (2009–), gospodarczych (członek rad nadzorczych Centralwings (2004–2008), Infovide-Matrix S.A (2007–2010), Centrozap S.A, Ideon S.A.(2010–) KIG-Centrum Promocji (2010–); członek Fundacji „Promocja Polska”.
Stypendium naukowe Alexandra von Humoldta (Uniwersytet w Kolonii, Giessen), staże i pobyty naukowe w uniwersytetach niemieckich, austriackich, szwajcarskich, brytyjskich. Udział w programach rozwoju strategii eksportowych (Republika Korea – KOICA), rozwoju izb gospodarczych (Wielka Brytania). Realizacja wielu innowacyjnych projektów badawczych, doradczych, edukacyjnych dla przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, banków; współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i firmami doradczymi. Główne osiągnięcia: Utworzenie Biura Studiów Podyplomowych w SGH, kierowanie nim (1994–1999); Prorektor SGH ds. rozwoju (1996–1999); utworzenie Centrum Edukacji Menedżerskiej i kierowanie niemieckojęzycznym programem Executive MBA (2000–2005), utworzenie niskokosztowej linii lotniczej „Centralwings” i nadzór nad nią jako członek rady nadzorczej (2004–2008). Przeprowadzenie fuzji dwóch funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzenie na giełdę spółki. Kontrola strategiczna i nadzór nad spółkami publicznymi jako członek ich rad nadzorczych Wypromowanie 10 doktorów nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

X