ŁUKASZ ZŁAKOWSKI

Prawnik, przedsiębiorca

Specjalista z zakresu planowania przestrzennego i przygotowania inwestycji, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
Autor licznych publikacji, m.in. “Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, a także “Komentarza do ustaw samorządowych”. Ponadto Łukasz Złakowski jest współautorem szeregu projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących problematyki planowania
i zagospodarowania przestrzennego.

X