Koszty studiów:


Cena studiów (za oba semestry): 6990 PLN. (firmy – wpłata jednorazowa, osoby fizyczne – możliwość wpłaty w dwóch ratach – I rata 4000 zł, II rata 2990 zł)).

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem ukończenia studiów jest:

  • obecność na zajęciach (80%)
  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów
  • napisanie oraz zaliczenie pracy dyplomowej oraz obrona pracy przed Komisją

Informacje organizacyjne:

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
  • Kwestionariusz osobowy (wg wzoru)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu
  • CV wraz ze zdjęciem
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kopię dowodu wpłaty

 

Terminy rozpoczęcia studiów, rekrutacji i zjazdów

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się w weekendy raz lub dwa razy w miesiącu:

Sobota w godzinach…………

Niedziela godzinach…………

 

X