PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH:  

                                                                                                               

1. Prospekt informacyjny – zagadnienia poprawnego przygotowania.

2. Charakterystyka procesu zakupu nieruchomości przy uwzględnieniu zawarcia umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży (ostatecznej).

3. Uwarunkowania planistyczne nieruchomości i ich rola w wyborze sposobu zagospodarowania.

4. Uwarunkowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ich wpływ na przebieg inwestycji.

5. Przebieg procesu przygotowania inwestycji dla nieruchomości nie objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Charakterystyka wytycznych dla projektowania w zależności od położenia nieruchomości, sytuacji planistycznej, wyboru rodzaju zabudowy.

7. Obowiązki informacyjne dewelopera wobec potencjalnego nabywcy wynikające z tzw. ustawy deweloperskiej.

8. UOKiK w działalności deweloperskiej. Kontrola klauzul abuzywnych oraz możliwości obrony przez przedsiębiorcę. Przykłady oraz zasadność uznania klauzul za abuzywne.

9. Wybrane aspekty prawa rolnego. Omówienie najważniejszych regulacji z punktu widzenia działalności deweloperskiej.

10. Wybrane aspekty instytucji użytkowania wieczystego w kontekście działalności deweloperskiej.

11. Wybór formy prawnej prowadzenia inwestycji deweloperskiej wraz z omówieniem podstawowych wad i zalet.

X