Rekrutacja:

Rozpoczęliśmy rekrutację na XI edycję studiów.

XI edycja Podyplomowych Studiów Deweloperskich rozpocznie się w październiku 2020 roku.

W celu zapisania się na studia należy przejść do logowania na stronie internetowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, klikając w przycisk:

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

– umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
– formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
– odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
– CV,
– 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).

Dokumenty należy składać osobiście w:

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
pokój 328

lub wysłać pocztą na adres:

Marcin Jakubiak
Szkoła Główna  Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
X