Rekrutacja:

W związku z decyzją SGH o przejściu w tryb kształcenia online, uruchomienie XI edycji Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów zostało zawieszone do czasu powrotu kształcenia w trybie stacjonarnym.

Wielką wartością studiów, co podkreślają ich absolwenci, są bezpośrednie kontakty  z praktykami – deweloperami, udział w warsztatach i interakcja z innymi słuchaczami, co w trybie nauki online byłoby znacznie utrudnione. Nie chcemy, aby studia straciły na jakości, dlatego zdecydowaliśmy się wstrzymać ich organizację.

Tym samym rekrutacja na XI edycję studiów została zawieszona do odwołania.

O wznowieniu rekrutacji na XI edycję studiów będziemy informować na stronie internetowej oraz w korespondencji elektronicznej.

Przepraszamy za komplikacje.

___________________________________

Wymagane dokumenty:

– umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
– formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
– odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
– CV,
– 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).

Dokumenty należy składać osobiście w:

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
pokój 328

lub wysłać pocztą na adres:

Marcin Jakubiak
Szkoła Główna  Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
X