Wykorzystaj swoją szansę
na rozwój kariery.
Zdobądź wiedzę i umiejętności od najlepszych praktyków.

Nasi absolwenci mają dużą wartość na rynku pracy, dzięki czemu mogą znaleźć dobrze płatną pracę.

Studia deweloperskie wykształcą Państwa w zakresie:
1. Prawnych aspektów projektu deweloperskiego;
2. Problematyki polskiego rynku nieruchomości;
3. Analizy strategicznej;
4. Zarządzania oraz tworzenia biznes planów;
5. Finansowania przedsięwzięć. 

X