BARTOSZ GRUCZA

Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania w ponad stu przedsięwzięciach w kraju i za granicą

Urodzony w 1973 r. w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom obronił w 1997 r.
Bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. kierując prywatnymi spółkami, a później administracją uczelni publicznych, jako kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i SGH, gdzie od 2008 do 2016 r. był również adiunktem w Katedrze Zarządzania Projektami.
Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania zmianą i zarządzania ryzykiem w ponad stu przedsięwzięciach w kraju i za granicą. Członek Capacity Building Group, a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli – grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów. Doradca i ekspert w instytucjach państwowych i prywatnych.
Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych, autor szeregu publikacji naukowych, podręczników i wytycznych w zakresie zarządzania projektami. Włada biegle językami angielskim i francuskim.

X