RAFAŁ LIS

Stanowisko: Licencjonowany doradca i makler papierów wartościowych

Rafał Lis pełni obecnie funkcję prezesa zarządu w Trust Prywatny Dom Inwestycyjny, który jest podmiotem zarządzającym i doradzającym w zarządzaniu funduszami obligacji korporacyjnych na rzecz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie oraz Noble Funds TFI. W ramach tej działalności odpowiada zarówno za realizację procesu inwestycyjnego jak i za działania w obszarze budowania biznesu.

Aktywa będące przedmiotem zarządzania/doradztwa przekraczają obecnie kwotę 400 mln zł. Do początku 2012 r. Rafał Lis pełnił funkcję członka zarządu w Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej Rafał Lis pracował dla Legg Mason, Citigroup, Ministerstwa Finansów i BM Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

X