PROF. PIOTR WACHOWIAK

Rektor Szkoły Głównej Handlowej

Prof. Piotr Wachowiak jest absolwentem kierunku organizacja i zarządzanie w Szkole Planowania i Statystyki. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. nauki i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze w różnych organizacjach gospodarczych i samorządowych. Między innymi był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa – Centrum, zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów oraz kanclerzem SGH.
Prof. Piotr Wachowiak specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to; Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych (2002), Kierowanie zespołem projektowym (2004), Negocjacje (2004), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (2005), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej (2006), Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka (2008), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka (2012).

X