sgh

Kierownik studiów (SGH)

dr hab. prof. SGH Agnieszka Sopińska

e-mail: asopin@wp.pl

Kierownik studiów (PZFD)

mgr Marek Poddany

e-mail: mp@sedno.com.pl

Sekretarz studiów

dr Patryk Dziurski

e-mail: pdziur@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów ze strony PZFD

mgr Julia Zychowicz

e-mail: julia.zychowicz@pzfd.pl

Dodatkowe informacje

Polski Związek Firm Deweloperskich

Plac Trzech Krzyży 10/14

00-499 Warszawa

tel. (22) 745 01 00

www.pzfd.pl

e- mail: biuro@pzfd.pl

Strona SGH

X