MAREK PODDANY

Stanowisko: Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich, prezes zarządu Sedno Dom sp. z o.o.

Działalność deweloperską prowadzi od 1994 roku kierując niedużą rodzinną firmą, która zrealizowała kilkadziesiąt małych osiedli mieszkaniowych w Warszawie i na jej południowych obrzeżach.

W 1994 roku był współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów (PSBD),

w 2002 roku został współzałożycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym od 2004 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

Od 2005 roku uczestniczy w rozmaitych gremiach przy pracach nad aktami prawnymi z obszaru budownictwa, m.in. nowelizacją Ustawy Prawo budowlane, czy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych aktów prawnych, reprezentując środowisko inwestorów. W maju 2018 r został powołany do zespołu doradczego ds. reformy prawa budowlanego i planowania przestrzennego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Wielokrotnie prezentował stanowisko deweloperów mieszkaniowych wobec władz publicznych, mediów oraz na licznych konferencjach poświęconych problemom mieszkalnictwa.

Jest pomysłodawcą i inicjatorem uruchomienia Podyplomowych Studiów Deweloperskich realizowanych wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Jest równocześnie wykładowcą na tych studiach.

X